PDA

View Full Version : Членство в "Клуб Алфа Ромео България"MrX
19-02-2010, 16:16
След едногодишно прекъсване с радост мога да съобщя, че "Клуб Алфа Ромео България" отново набира членове!

За да станете член на "Клуб Алфа Ромео България"е необходимо:

1. Да сте навършил/а 18 години.
2. Да подадете заявление за членство до Управителния съвет на клуба.
3. Да бъдете одобрен от Управителния съвет на клуба.
4. Да сте запознат/а с устава на клуба.
5. Да заплатите членски внос в размер на 60 лева за една календарна година.
6. Да получите членска карта и клубен стикер валидни за годината на заплащане на членския внос.


Подаването на заявлението за членство в "Клуб Алфа Ромео България" се осъществява по следния начин:
Изтегляне на заявление за членство по образец(по-долу), попълване на необходимите данни и подпис, изпращане на оригинал по пощата или сканирано копие на електронната поща на клуба.

Заплащането на членския внос се извършва по банков път. Отдолу за улеснение са сложени вносна бележка(при внасяне на ръка) и платежно нареждане( при превод от сметка)

Получаването на клубни карти и стикери се осъществява на посочения адрес за връзка или лично на официалните срещи на клуба.

Прилагам устав на клуба, за тези, които искат да се запознаят с него преди кандидатстването си за членове.


За контакти:

e-mail: info@clubalfaromeo.com

София 1164, п.к.12