Забелязвам няколко пъти малки загуби на антифриз.
След като прибера колата в гаража, усещам сладникъв аромат .. - може би изпарен антифриз.
Свързвам загубата с включване на климатика.
Представя си нямам какъв може да бъде проблемът, някой ако може да сподели ?