С един или два входа трябва да е плочката? Каква е разликата между двете?