Results 1 to 2 of 2

Thread: Карбуратори - Информация, видове, скици и снимки

 1. #1
  АлФаталист Mapтo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Пловдив,Гpaц(Aвcтpия)
  Age
  37
  Posts
  586

  Default Карбуратори - Информация, видове, скици и снимки

  Здравейте отново скъпи приятели и фенове,
  Днес внезапно ми хрумна идеята, да събера малко
  повече инфо относно карбураторите...
  Попаднах на доста интересни скици,снимки, статии
  и т.н. И Пускам следната Тема тук с молба -
  Нека всеки един от вас, драги фенове на "класическото"
  да пуска тук каквато и да е информация, статии, скици, снимки и прочие.. СТИГА ДА Е ПОЛЕЗНА НА ВСИЧКИ!
  А и все пак голяма част от Класическите Алфи и др. италиански класически марки автомобили (и не само италиански..)!!
  са именно с такива карбуратори (Weber, Dellorto, Solex...)
  Та бих започнал с една малка (образователна)статийка за обща култура...Както и с примерни снимки и скици на Weber и Dellorto (виж по-долу)
  Карбуратор

  За да може горивото да се запали, изгори и създаде необходимата сила да задвижи буталото, трябва да се получи горивна смес- гориво разпръснато на малки капчици и въздух. Тя се полуава в сложната от техническа гледна точка част на автомобила- карбуратор, използвайки прости физични закономерностти.
  Примерна схема на карбуратор е представена на фигурата. Въздухът се всмуква през тръбата 1. Той попада в дифузьора 2 където скоростта му се увеличава съгласно закона на Бернули, а статичното му налягане намалява. В дифузьора постъпва гориво от жигльора 3 и тръбата 4. Жигльорът прдставлява малък отвор, съединен с поплавковата камера 5. Налягането в поплавковата камера е равно на атмосферното. Нивото в нея се регулира от поплавък 6, който е окачен на подвижно лостче. Върху лостчето опира иглата 7. Когато нивото на бензина е нормално игления клапън е затворен, при спадане клапъна се отваря и навлиза ново количество бензин.
  Тъй като налягането на отвора на тръбата 4 е много по-ниско от атмосферното, горивото изтича през дифузьора и се раздробява на малки капчици. В смесителната камера 8 те се смесват с въздуха, изпаряват се и горивото се насочва към цилиндрите. С помоща на дроселова клапа 9, която е свързана с педала на газта, скоростта на въздушния поток се изменя. Така се налягането на дифузора, а заедно с това и количеството бензин, което постъпва в цилиндрите.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Carb.JPG   Weber DCOE.jpg   weber 6pcs..jpg   weber do.JPG   dellorto2 x 40 dhla.jpg  

  dellorto.jpg  
  Това, което отличава човека от животното е алкохолът! Животните не поркат!

 2. #2
  АлФаталист Mapтo's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Пловдив,Гpaц(Aвcтpия)
  Age
  37
  Posts
  586

  Default

  Малко по-подробна статия по темата...

  Горивна система на карбураторен двигател – карбуратор

  1. Предназначение, изисквания, видове:
  1.1. Предназначение на горивната система: да образува подходяща по състав, количество и качество горивна смес за всеки работен режим на двигателя, да я разпредели към цилиндрите и да отвежда отработените газове в околната среда.
  1.2. Състав на горивната смес изразен чрез въздушното отношение “α”: въздушното отношение “α” представлява реалното количество въздух “L” разделено на теоретично (необходимото) количество въздух“L0”:
  α=L / L0
  Когато α>1, горивовъздушната смес е “бедна”.
  Когато α=1, горивовъздушната смес е нормална.
  Когато α<1, горивовъздушната смес е “богата”.
  1.3. Видове карбуратори:
  • Според посоката на движение на горивовъздушната смес в смесителната камера биват с низходящ поток (най-често срещани, защото имат лесно техническо обслужване); с възходящ поток; с хоризонтален поток
  • Според броя на смесителните камери - еднокамерни; двукамерни; многокамерни
  • Според действието на двете камери – последователно (при тях втората дроселна клапа започва да се отваря след като първата е отворена до определено положение, пълното им отваряне се постига едновременно, всички цилиндри се захранват от едно и също място); паралелно (двете дроселни клапи се отварят едновременно с всяка от смесителните камери захранва част от цилиндрите).
  2. Устройство:
  2.1. Общо устройство на горивната система: горивната система се състой от следните елементи:
  • Резервоар за гориво - служи за съхранение на гориво осигуряващо пробег от около 500км.
  • Горивопроводи - свързват отделните елементи при подаване на горивото от резервоара до карбуратора. Те биват твърди и гъвкави. Твърдите са месингови, медни или стоманени тръби с вътрешен диаметър 5-8мм. Гъвкавите се изработват от бензиноустойчива гума или пластмаса.
  • Горивоподаваща (бензинова) помпа - предназначението и е да засмуква гориво от резервоара и да го подава към карбуратора под определено налягане (0.02-0.03 MPa). С цел надеждност на работата производителността й неколкократно надвишава максималния разход на гориво.
  • Горивни филтри - предназначението им е да отделят попадналите в горивото механични частици,утайки и вода. Те работят на утаителен и контактен принцип. При утаителния начин рязко се увеличава проходното сечение през което преминава горивото,скоростта му намалява и едрите механични частици се утаяват. При контактния начин горивото преминава през пластинкови,мрежести или порести филтриращи елементи които задържат примесите.
  • Въздушен филтър - пречиства въздуха всмукан от околната среда. Съществуват инерционен,контактен и комбиниран въздушен филтър. При инерционния пречистването става като се смени рязко посоката на всмуквания въздух, поради по-голямата си инерция прашинките се отделят и се улавят от прахоуловител. При контактните въздуха преминава през филтриращ елемент от многослойна нагъната филтърна хартия, многослойна мрежа или влакнест капрон и др. Комбинирания е комбинация от първите два.
  • Всмукателен и изпускателен тръбопровод - въвеждат и отвеждат газовете от и в цилиндрите. От тях се иска да подобрят пълненето и изпускането. Най-често всмукателния е изработен от алуминий, а изпускателния винаги от чугун.
  • Шумозаглушител - служи да намали граничните здравни норми и шума при изпускане на изгорелите газове, като тази задача трябва да бъде изпълнена с минимални хидравлични загуби.
  2.2. Общо устройство на карбуратора (елементарен): елементарния карбуратор се състои от следните елементи:
  • Поплавкова камера - в нея горивото постъпва под налягане и нивото му се поддържа постоянно.
  • Поплавък - представлява херметически затворено кухо месингово или пластмасово тяло с точно определен обем.
  • Главен горивен жигльор - сменяема резбова пробка с калиброван отвор.
  • Разпръсквач - тръбичка която от едната страна е свързана с главния горивен жигльор, а от другата изведена в най-тясната част на дифузора. Нивото на този отвор е с h=4 - 8мм над нивото на горивото в поплавковата камера.
  • Главен въздушен канал - това са дифузора, входната тръба и смесителната камера.
  • Дифузор - къса тръба с променливо сечение (стесняващо се) подходящо оформено за да няма хидравлични съпротивления. Стеснението е с цел увеличаване на скоростта на въздушния поток с цел намаляване на налягането му, подобряване на смесообразуването.
  • Смесителна камера - това е обемът от изходния отвор на резпръсквача до всмукателния тръбопровод. В нея започва смесообразуването.
  • Входна тръба - намира се между въздушния филтър и дифузора.
  • Дроселова клапа - кръгла месингова пластина, закрепена на вал, задвижващ се чрез лостов механизъм от педала на газта.
  3. Действие:
  3.1. Действие на горивната система на карбураторен двигател: горивото се засмуква от резервоара посредством горивната помпа и минава по тръбопроводите до горивния филтър, пречиства се и отново посредством тръбопроводи отива в карбуратора. Там се дозира и се доставя посредством всмукателния колектор до всички цилиндри със състав и количество съответстващо на работния режим, честотата на въртене и натоварванията на ДВГ. След изгарянето на горивото да го отведе посредством изпускателния колектор и тръбопровод до шумозаглушителя, където да се намали шума от работата и изгорелите газове да се отведат към атмосферата.
  3.2. Действие на карбуратора (елементарен): при работа на двигателя по време на такта пълнене обемът в цилиндъра над буталото се увеличава и това създава подналягане, което предизвиква преминаване на въздушен поток през карбуратора към отворения всмукателен клапан. В дифузора, поради стесненото сечение, скоростта на въздушния поток се увеличава и вследствие на това се намалява налягането му (получава се разреждане). В поплавковата камера налягането остава непроменено (атмосферното), което се явява по-високо от това в дифузора (на изхода на разпръсквача ). В следствие разликата в наляганията през разпръсквача изтича гориво което се разбива на малки капчици от високата скорост на въздушния поток, увлича се от него и частично се изпарява. По нататък изпарението на горивото и хомогенизирането на горивната смес продължава във всмукателния тръбопровод и цилиндрите. Количеството на образуваната горивовъздушна смес се регулира, като се изменя проходното сечение в смесителната камера чрез завъртане на дроселната клапа.
  4. Диагностика, техническо обслужване и ремонт:
  4.1. Диагностика на карбуратора (реален): За извършване на диагностика на един реален карбуратор се извършват следните проверки:
  • Проверка за съдържанието на CO (въглероден окис) и CH (въглеводороди) - извършва се на празен ход при плавно и рязко отваряне на дроселната клапа. За да се извършат необходимите проверки, двигателя трябва да е загрят до работна температура, запалителната уредба да е изправна и регулирана. Двигателя се установява в режим на празен ход по инструкция на производителя и при напълно отворена въздушна клапа. Ако съдържанието на CO и CH е по-голямо от допустимото е възможно да се регулира системата за празен ход (да се намали количеството емулсия), ако съдържанието на CO не се намали или се намали недостатъчно, за да влезе в нормата, тогава има запушен жигльор или нивото на горивото в поплавковата камера е високо. Причини за високото ниво в поплавковата камера са неуплътняващ или пробиване на поплавъка. Ако съдържанието на CO и CH в отработените газове е по-ниско от нормата, възможните причини са ниско ниво на горивото в поплавковата камера вследствие на неправилна регулировка на хода на иглата, повреда в горивоподаващата помпа, запушен горивен жигльор или затворена игла в системата за празен ход. Ако при работа на двигателя на празен ход въртенето му не е равномерно това е белег за засмукване на допълнително количество въздух поради неуплътнения във всмукателния тръбопровод, във фланеца под карбуратора, при гнездата на осите на дроселната клапа (когато те са износени) и др.
  • Проверка за състоянието на главното дозиращо устройство на карбуратора се извършва чрез плавно повишаване честотата на въртене на двигателя. Критерий за неговата изправност е постепенното намаляване на съдържанието на CO в отработените газове с увеличаване на честотата на въртене. Отклонения от нормалната работа могат да се дължат на запушени горивни и въздушни жигльори или запушване на канал от системата за празен ход или на главното дозиращо устройство.работата на ускорителната помпа в карбуратора се проверява с рязко отваряне на дроселната клапа. Съдържанието на CO в отработените газове трябва да се увеличи с 2-3% и постепенно да намалее.
  4.2. Техническо обслужване на горивната система на карбураторен ДВГ: Обслужването на горивната уредба е индивидуално за различните конструкции двигатели. То се извършва съгласно изискванията на завода производител за дадената марка автомобил.
  • Ежедневно техническо обслужване (ЕО)-чрез контролния уред на арматурното табло се следи за нивото на горивото в резервоара и при необходимост се долива. Следи се херметичността на уредбата, като не се допуска пропуск на гориво. За тези цел периодично се проверява херметичността на горивопроводите и връзките им, проверява се за теч на гориво и от останалите елементи на уредбата. Не се допуска триене на горивопроводите в части разположени близо до тях, а също така е недопустимо е прегъването и напукването им. Херметичността на уредбата от резервоара до горивоподкачващата помпа се проверява при неработещ двигател, а от горивоподкачващата помпа (бензинова помпа) до карбуратора при работещ ДВГ. Откритите пропуски на гориво незабавно трябва да се отстранят.
  • Техническо обслужване №1 (ТО-1) – при него се проверява закрепването на карбуратора, горивоподаващата помпа и горивопроводите. При необходимост се притяга карбуратора към всмукателния колектор и помпата към блока на двигателя, а също така и горивопроводите към помпата. При това обслужване или през 10000км. пробег се подменя филтриращия елемент на въздушния филтър. Освен това в зависимост от конструкцията трябва да се преминава между летен и зимен експлоатационен режим. При преминаване към летен режим входната тръба на филтъра трябва да се завърти така че да има достъп на студен въздух откъм пространството под предния капак, а при преминаване към зимен режим входната тръба трябва да се завърти така че да има достъп на топъл въздух откъм изпускателния колектор.
  • Техническо обслужване №2 (ТО-2) – то включва всички дейности от ЕО и ТО-1, но се извършват по-задълбочени проверки и регулировки. При съмнение за неизправности на вътрешните части на помпата тя се сваля, разглобява се и се промива, като се прочиства и продухва филтриращия елемент много старателно. Проверяват се еластичността и размерите на пружината за мембраната, пружината за лоста на помпата и лоста за ръчно подкачване на гориво. По мембраната не се допускат пукнатини или втвърдяване, уплътнителите се подменят с нови, като преди поставяне се смазват с тънък слой грес. След сглобяването на помпата тя трябва правилно да се монтира към ДВГ, за да се подсигури необходимото количество и налягане на горивото към карбуратора. Ако в уредбата има филтър за фино пречистване на горивото той се сваля, разглобява се и се промиват утаителя и филтриращия елемент. Обслужването на карбуратора е строго индивидуално в зависимост от неговата конструкция. Периодично се проверява надеждното му закрепване, а също така закрепването на отделните му елементи. Проверява се и при необходимост се регулира нивото на горивото в поплавковата камера, регулира се и честотата на въртене на двигателя на празен ход, проверява се работата на ускорителната помпа и икономайзера. При сваляне и разглобяване на карбуратора частите му се промиват, почистват и продухват от смолисти отлагания, проверява се пропускателната способност на жигльорите. Нивото в поплавковата камера се проверява при неработещ ДВГ. Оборотите на празен ход се регулират при загрят двигател, а също така запалителната уредба трябва да е изправна и добре регулирана. В процеса на експлоатация и естественото износване на частите ускорителната помпа може да не подава достатъчно количество гориво. В този случай тя се регулира. Ако двигателя не развива пълна мощност при напълно отворена дроселна клапа трябва да се провери пълното включване на икономайзера, а при необходимост се регулира задвижването му. Пропускателната способност на жигльорите се проверява на специален стенд. При отвиване и завиване на жигльорите е необходимо голямо внимание за да не се повреди резбата в отворите. Обикновено главния горивен жигльор и този за празен ход си приличат на вид но са с различни резби. През 20000км. пробег се почиства филтъра на карбуратора намиращ се на входа на горивото към поплавковата камера. В процеса на експлоатация периодично се проверява състоянието на изпускателния колектор, изпускателните тръби и шумозаглушителя. Не се допуска пропускане на изгорели газове от съединенията им. Проверява се периодично надеждното закрепване на резервоара и ако трябва се притягат закрепващите болтове. През 20000км. пробег или един път в годината е желателно да се промие и почисти от утайки и вода горивния резервоар. При необходимост горивния резервоар може да се провери за херметичност. Може да се провери и херметичността и работата на клапаните на капачката на горивния резервоар.
  4.3. Ремонт на карбуратор (реален) и захранването му с гориво: основните неизправност в карбуратора и захранването му с гориво и начините за отстраняването им:
  • Спуквания и откъртвания по корпуса на карбуратора – ако е възможно се заваряват или залепват със специални лепила, ако заваряване и лепене е невъзможно корпуса се бракува.
  • Неизправност в тръбопроводите или свързващите елементи - отстранява се чрез запояване или подмяна на тръбопроводите, притягане на свързващите елементи.
  • Непълно затваряне на клапаните на горивоснабдителната помпа – разглобяване на помпата и промиването им с бензин или подмяна с нови.
  • Задръстени горивни филтри – почистване на филтрите или подмяна с нови.
  • Повредена мембрана или пружина на горивоснабдителната помпа (ГСП) – подмяна.
  • Износване на задвижващия лост на ГСП – възстановяване до номиналните размери чрез наваряване и мех. обработка или подмяна с нов.
  • Понижено ниво на горивото в поплавковата камера – регулиране в зависимост от конструкцията, най-често чрез медна пластина на поплавъка и се проверява игления клапан за затруднено движение, ако задържа се подменя с нов.
  • Засмукване на въздух през съединенията на карбуратора – притягане на скрепителните елементи или подмяна на уплътнителните гарнитури ако е необходимо.
  • Износване на втулките на дроселната клапа – подмяна на втулките или подмяна на втулките и оста комплект.
  • Запушване или износване на горивните и въздушни жигльори – ако са запушени се продухват и почистват, а ако са износени се подменят с нови.
  • Повишено ниво на горивото в поплавковата камера – регулира се от поплавъка и се проверява игления клапан за пропуск при затворено положение, ако пропуска се подменя с нов.
  Непълно затваряне на клапана на икономайзера – подменя се с нов.
  Това, което отличава човека от животното е алкохолът! Животните не поркат!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •