Results 1 to 5 of 5

Thread: Инсталиране на Автоусилватели,говорители и т.н. - Свързване и Инфо

 1. #1
  Болен алфист Kamen666's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Варна
  Age
  36
  Posts
  2,594

  Default Инсталиране на Автоусилватели,говорители и т.н. - Свързване и Инфо

  Инсталиране на усилватели

  При инсталиране на автомобилния аудиоусилвател се предявяват различни изисквания от електрическо и механично естество , като на по-важните от тях е отделено място в тази точка на настоящата инструкция по експлоатация .
  Монтирането на усилватела става на място , което не позволява съприкосновение с твърди предмети и товари ( обикновено монтирането става в багажното отделение на автомобила ) , които е възможно да го повредят механически.
  При избора на място трябва да се има предвид и необходимостта от допълнителен акумулатор в непосрсдствена близост до усилватела ( при модели над , или няколко стъпала с обща мощност по-голяма от 1000 W допълнителен акумулатор е задължителен , независимо от изискването за минимално допустимо сечение на захранващите кабели ) .
  Освен това трябва да се има предвид , че усилвателът при нормална работа отделя топлина , тя се разсейва в околната среда от целия корпус и избраното място за монтаж трябва да позволява адекватна вентилация .
  Между корпуса на усилватела и шасито на автомобила се препоръчва да се постави подложка ( гума или друг подходящ материал ) за намаляване на вибрациите пораждани от автомобила при движение . Неправилно е например монтирането на стъпалото върху бокса с басите .
  Сигналът към усилватела се подава чрез универсалните RCA входове обикновено с ниво ( 0.3 до 5 ) V , което позволява съгласуване с повечето възможни източници на сигнал ,за препоръчване е използването на “ LOW LЕVEL RCA “ изходи . В този случай се постига по-високо качество на възпроизвеждане и по-ниско ниво на шума . Този начин на включване се препоръчва при всички приложения за да се избегнат редица проблеми . Важно е свързващите кабели да са качествени – много добра екранировка , изолация , позлатени RCA съединители .
  При полагането кабелите , пренасящи сигнала трябва да се прекарат възможно най-далеко от силовата инсталация на автомобила , както и от кабелите захранващи усилватела и свързващи озвучителните тела . При необходимост от пресичане с подобни силови кабели , това трябва да става под ъгъл 90°. По този начин се избягва постъпването на шумове по индуктивен път . Много е важно да не се полагат успоредно , особено по цялата им дължина .
  Особено внимание трябва да се отдели на захранването на усилватела . На повечето усилватели нормалната работа се гарантира в диапазона ( 10 – 16 ) V . За да се постигнат тези условия е необходимо да се вземат мерки като : подходящо сечение на захранващите кабели , при по-голяма инсталирана мощност – монтиране на допълнителен акумулатор , евентуална подмяна на автомобилния генератор или дори монтиране на допълнителен .
  При избора на сечението на кабела трябва да се има предвид и дължината му ( кабелът към маса трябва да е не по-дълъг от 500 mm ) .При по-голяма дължина се избира по-голямо сечение и обратно .
  Свързването на масата е първата и най-важна операция при монтажа на един усилвател , от качеството на тази връзка зависи до голяма степен качествената работа на цялото озвучаване .
  Използва се проводник с сечение в зависимост от мощността на усилватела ,но при всички случаи S>8 mm² и възможно най-малка дължина ( не повече от 500 mm ) . Трябва да се осигури много добра електрическа връзка със шасито на автомобила като кабелната обувка
  се стяга много добре – например с болт М8 , контактните повърхности трябва да са гладки и добре почистени за постигане на максимална контактна площ . Най-много проблеми в автомобилното озвучаване произтичат именно от лошото качество на масата – малко сечение или голяма дължина на кабела за маса , лоша връзка към шасито на автомобила – както на кабела към усилватела така и на кабела свързващ шасито към клема “ – “ на автомобилния акумула-тор . Затова абсолютно всички връзки в електрическата верига на масата осъществени механично трябва да се прегледат , почистят и стегнат добре .
  При инсталирана мощност по-голяма от 1000 W задължително се монтира подходящ допълнителен акумулатор в максимална близост до усилватела ( или до усилватела с най-голяма мощност при няколко стъпала ) . Свързването на клема “-“ на допълнителния акумулатор към шаси се прави според описаните изисквания за осигуряване на “ добра маса “ .
  При мощности над 1000W се предявяват специални изисквания и към автомобилния генератор , той трябва да осигурява ток над 100A . При необходимост се монтира генератор с по-голяма мощност и допускащ по-голям товарен ток .

  ---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:07 ----------

  Настойки

  Настройката на усилвател става посредством органите за настройка , монтирани на предния панел и с помощта на светодиодната индикация .
  Превключвател за филтрите : най-често трипозиционен превключвател ( OFF ↔ LPF ↔ HPF ) – чрез него се установява режима на работа на усилватела ;
  Потенциометри за настройка : типично - три потенциометъра монтирани на предния панел - за усилване GAIN и за настройка срязващата честота на филтрите LPF , HPF ;
  Индикация : светодиодна
  * CLIP индикация за високо ниво на входния сигнал – усилвателът “ криви ” ;
  * PWR усилвателът е включен ;
  * PROT задействана защита

  Ако превключвателът за филтрите се постави в положение OFF сигналът се подава към крайното стъпало на усилватела ( съответно и към озвучителното тяло ) директно .
  Превключването в положение LPF , когато усилвателът работи с баси активира нискочестотен филтър , с регулируема
  срязваща честота и спад на честотната характеристика обикновено 24 dB/oct . Срязващата честота се настройва плавно чрез потенциометър примерно ( от 40 до 250 Hz ) , това става субективно според динамичните свойства на високоговорителя , акустичните свойствата на бокса и купето на автомобила . Препоръчва се да се избере примерно от 150 до 100 Hz . Всички баси работят в този режим , защото се избягва монтирането на филтри в озвучителното тяло .
  Включването на високоговорители за високите честоти изисква високочестотен филтър , отрязващ ниските които биха били вредни в случая . Затова превключвателът се поставя в положение HPF . Срязващата честота се настройва аналогично на LPF и е в границите на 50 до 600 Hz . Наклонът на амплитудно-честотната характеристика в диапазона на срязване е типично 12dB/oct .
  Средночестотни високоговорители и озвучителни тела с монтирани в тях филтри се включват при превключвател в положение OFF или HPF .

  Потенциометърът за настройка на усилването е предназначен да съгласува по ниво изхода на източника на сигнал с входа на усилватела , поставя се в положение при което звученето е най-добро , без изкривявания . Насройката се прави в следната примерна последователност :
  1. Потенциометърът GAIN на усилватела се поставя на минимум ;
  2. Източникът на сигнал ( CD player )се поставя на ниво около 2/3 от максимума (ако е примерно до 100 – слага се на 70 );
  3. Потенциометърът GAIN на усилватела се върти в положителна посока , в посока на усилване , или по-голяма чувствителност ( ако е разграфено като чувствтелност , т.е. във V , то завътането е в посока на “малките” числа ) . Така се усилва до момента , в който светне светодиодът CLIP или “на слух” , когато започнат да се получават се изкривявания и след това се завърта обратно до момента в който CLIP изгасне , с това настройката завършва.

  Видове усилватели:

  class A - характеризират се със доста ниска ефективност, максимум 25%. Това е способността на усилвателя да конвертира консумираната мощност в изходяща. Клас А усилвателите почти не се прилагат в кар аудиото затова няма да ги описвам подробно.

  class A/B - чувствително по-висока ефективност, може да достигне 50%, теоретично дори повече от 70%. Това са най-често срещаните авто усилватели. Предлагат ниски хармонични изкривявания, което е важно при ползването им за захранване на коаксиални ( дву- и трилентови ) и компонентни колони. Най-добрият вариант ако търсите усилвател за елипси или предна линия.

  class D - едни от най-високо ефективните усилватели на пазара в момента ( единствено клас H+ ги превъзхождат, много рядко може да попаднете на такъв. Class D-тата на Hifonics се доближават до тях ). Достигат ефективност от 97%. Високи хармонични изкривявания, до 10%. Особено подходящи са за субуфери.

  Ефективност - съотношението изходяща/входяща мощност. Колкото по-висока е ефективността на един усилвател, толкова по ниски са топлинните загуби.

  Възможни проблеми и шумове:

  Доста често срещан проблем, особенно при старите коли... лади..жигули...не казвам че при новите не го прави...
  Проблема е следния. Пускате сд-то но нещо пращи...вие...и всичко това го чувате през колоните си...
  Чудите ли се как да оправите този проблем?
  Отговорите са много прости!

  1.Проблеми от този вид винаги са разрешими(но не бързо,спор няма ,че е играчка),ако се работи с разбиране и последователност.Забравете за всякакъв вид LC филтри в захранването на стъпалата или не дай си боже в сигналния път.
  Първото и най-важно нещо е да се определи какъв е източника на шум и как прониква в усилвателя.
  Източници на електромагнитни излъчвания в автомобила има всякакви
  и колкото е по-нов толкова повече са те(алтернатор,инжекцион,бордкомпютри и разните му екстри).Да приемем,че шума е от рода "виене" и източника е алтернатор .Да примем,че основните изисквания за монтаж са спазени:достатъчно сечение на захранващите кабели,масите на всички консуматори в аудиоситемата в една точка(- на акумулатора),добрe екранирани
  входни RCA кабели и прекарването им през праговете на купето или
  местата с най малко кабели които може да са източници на шум.
  Първото нещо е да се определи как прониква шума в стъпалото.
  Проверка дали нивото на смущенията зависи от положението на потенциометъра GAIN(или SENSITIVITY):
  -ако да ,то шумовте са индуцирани в кабела някъде по пътя или те навлизат от източника(headunit).На днешно време всеки уважаващ
  себе си производител се е погрижил за втората причина.Понеже шумовете са синфазни ,те обикновенно се подтискат(затихват) от
  входната част(около40-50дБ за1КHz) ,ако усилвателят е с балансиран вход.Ако сменяте усилватели и правите проби,добре е да имате под
  ръка усилвател с такъв вход за еталон(повечето модели на PPI,AUDISON,PIONEER,ZX na KICKER,AMPLITRON и други разбира се).Ако усилвателите в системата са с обикновенни входове този проблем не може да се реши лесно(всеки шум навлязъл ще се усили)
  -ако не,то проблема с шумовете е предизвикан от затворен кръг на масите(ground loop).В началото приехме ,че при монтажа всички маси са в една точка,но да не се забравя ,че усилвателите имат различна архитектура и схемни решения.В идеалният случай сигналната и силовата(входното 12В) са разделени галванично в усилвателя чрез
  импулсния трансформатор.В зависимост от изпълнението на стъпалото
  (екстри и обратни връзка) тези маси може да са напълно разделени,свързани с резистор няколкостотин ома или свързани на късо.При последния случай обикновенно масата на входа на стъпалото е разделена от вътрешната сигнална маса(ground isolator).
  Усилвателите на посочените горе производители съчетават балансиран вход и изолация на входната маса.За това те са подготвени за всякакви шумове в автомобила и обикновено се справят добре във всякакви ситуации.
  Както се вижда ,усилвателят е много важна част от решението на проблема особенно когато има ограничения в монтажа или не може да бъде изпълнен според всички изисквания.
  2.Поставяне на кондензатора на кабела на самия алтернатор


  Начини на свързване:

  Кондензатори - включвам ги към усилвателите тъй като са от съществено значение за правилната работа на усилвателя. Кондензатора представлява устройство, което позволява съхранението на електричество, което по-късно да бъде оползотворено от усилвателя при пикови моменти. Използва се при по-мощни аудио системи ( при кар аудиото ). Представлява две плочи, между които се задържа електрическа енергия. Стабилизира големината на тока V. Капацитета на кондензаторите се измерва във фаради - F. Най-общо казано, за аудио система от 1000W пикова мощност е желателно да се постави кондензатор с капацитет 1F ( един Фарад ). Кондензаторите обикновенно са със и без управляваща електроника. Евтините модели са без електроника. Най-често тази електроника има волтметър ( показва моментната големина на тока ) и м някои случаи амперметър.
  Кондензаторите се монтират възможно най-близо до усилвателя и най-далече от купето. Причината е, че в много редки случаи ( при нарушаване на обшивката ) кондензаторите гърмят със страшна сила. Обикновенно всеки кондензатор има упътване как да се свърже.

  Субуфери - Нискочестотни ( басови ) говорители, характеризиращи се със големите обеми въздух които изместват.
  Те са най-важни за постигането на сила на аудио системата. Възпроизвеждат ниски честоти. Важните характеристики за един авто субуфер са да слиза достатъчно ниско ( идеалният вариант е 20Hz ) и да притежават видока ефективност ( измерве се в db ). По принцип колкото по-голям като диаметър е един субуфер, толкова по ниски честоти може да възпроизвежда. Субуферите да два вида - SQ и SPL субуфери. Първите са не особено мощни басови говорители, специално разработени за качествена репродукция на басовият честотен спектър. Вторите са предимно са състезания по надсвирване, притежават голяма сила, но в повечето случаи не са подходящи за слушането на нормална музика.
  Субуферите още биват еднонамоткови, двунамоткови и четиринамоткови. Последните са от графата SPL.
  Освен от качествата на самият говорител, неговите музикални качества зависят и от кутията, която ползваме за инсталацията на субуфера. Обикновено всеки производител посочва каква кутия да използваме за съответният модел субуфер, която обаче не винаги е най-правилната.
  Мембраните на авто субуферите са от всякакви материали. Най-важното е мембраната да е от лек материал. Доста често срещаните напоследък полипропиленови говорители не бива да ви заблуждават с написаното по тях. В повечето случаи са с много нискокачествено "свирене". Добри варианти са хартиените мембрани, навлизащите карбонови и композитни такива. При по-мощни системи добър вариант са и алуминиевите мембрани както и кевларените говорители.

  Кабели - кабелите не бива да бъдат пренебрегвани при цялостното конфигуриране на аудиосистемата. Лошите кабели могат да доведат до некачествено възпроизвеждане на съответната музика. По големите магазини също могат да се намерят готови решения, но ако търсите нещо качествено - нещата на Connection и Helix са чудесни варианти. Задължително е при свързването на усилвателя да се постави бушон малко след акумулатора, най-често 60А.

  Примерни схеми за свързване на един или повече говорителя с една или повече намотки,съответно на 2 или 4 ома.
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 1_4ohmDVC_2ohm.gif   2_2ohmDVC_2ohm.gif   2_4ohmSVC_2ohm.gif   4_4ohmDVC_2ohm.gif   4_8ohmSVC_2ohm.gif  

  1_2ohmDVC_4ohm.gif   1_4ohmSVC_4ohm.gif   2_4ohmDVC_4ohm.gif   2_8ohmSVC_4ohm.gif   4_2ohmDVC_4ohm.gif  

  4_4ohmSVC_4ohm.gif  
  Last edited by Kamen666; 15-04-2010 at 10:31.
  Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
  Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
  Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
  Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
  Honda PCX150 - 15 - The Cheapest

 2. #2
  Малкото рибарче от Бургас b_angelov's Avatar
  Join Date
  Jan 2008
  Location
  Бургас
  Age
  36
  Posts
  1,814

  Default

  Страхотно материалче!

  Ако може и аз да вметна един линк на английски, който е обяснено всичко много добре и с картинки. Аз гледах от него, като си инсталитах моето усилвателче в GTV-то:

  http://www.caraudiohelp.com/how_to_i..._a_car_amp.htm
  Alfa Romeo GTV 2.0 16V Twin Spark 150hp
  Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm Q-Tronic 200hp

 3. #3
  Болен алфист Kamen666's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Варна
  Age
  36
  Posts
  2,594

  Default

  Тези дни ще гледам да пусна и една образователна тема относно изолацията
  Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
  Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
  Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
  Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
  Honda PCX150 - 15 - The Cheapest

 4. #4
  Аудио Терорист yolimtx's Avatar
  Join Date
  Jun 2009
  Location
  Montana
  Posts
  7

  Default

  Малко ъпдейт.
  Първо CLIP е индикация за нелинейни изкривявания тоест крайните стъпала са претоварени и не могат да възпроизведат правилно сигната или по просто казано получава се изправяне на горната част на синусуидата на сигнала и отделно се получават пикове които са с доста голяма аплитуда (около два пъти по голями от максималното синусуидално напрежение на усилватела) и оттам греят и гърмят говорителите.
  Второ идикаторите на кондензаторите са волт метри и показват нивото на напрежението, не на тока.
  Кондензаторите се слагат възможно най-близко до купето, а не най-далече защото масата за тях трябва да е най-къса. Тяхното предназначение е не да са допълнителен източник на ток, а просто да обират пиковите консумаций на усилватела. Капацитета на един кондензатор примерно един фарад е 0.55mAh.
  Тези кондензатори се слагат само и единствено когато акумулатора не е близко до усилватела т.е когато нямаш акумулатор в багажника. Или по точно казано, когато имаме по-дълъг кабел до източника на ток при по-големи консумаций имаме по голям пад на напрежение върху кабела или по просто казано колкото повече ток минава през кабела толкова по-ниско ще е напрежението на този край на кабела на който е консуматора спрямо края при източника, За това се слага кондензатор когато има такива пикови стойности да ги обира, а не да кляка напрежението(При кабели не по-дълги от метър и половина пада на напрежение върху тях е минимален и ползата от такъв кондензатор е никаква!). Също така не значи че като сложим кондензатор може да използваме по-малки кабели.
  И най-накрая, кабелите не се подбират по мощноста която е написана на него, а по изходната мощност умножена по определен процент(заради КПД то му) взависимост от класа усилвател. За клас A/B усилвател е по 50% т.е ако усилватела ти изкарва 100W той ще консумира 150W+ на захранването. При клас D (цифровите усилватели)КПД то е около 70-80% за това се при тях ще се добавят още 20%.
  И най-важното нещо е че системите за CAR AUDIO се правят така че, главната консумация на ток от усилватела да се поема не от акумулатора, а от алтернатора(генератора) за да не се получава така, че след няколко песни да ти е паднал акомулатора и да нямаш ток да запалиш.
  И най-важното при по-мощни системи да речем такива с консумация над 80А - над 600-800W най-добре да се избягва използването на сухи (необслужваеми) акумулатори тъй като се скапват за няколко месеца.

  Поздрави и дано модератора да не се сърди за поправката
  Last edited by Kamen666; 05-01-2012 at 09:21.

 5. #5
  Болен алфист Kamen666's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Варна
  Age
  36
  Posts
  2,594

  Default

  Темата е с чисто информативен характер.
  Нека не я зацапваме
  Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
  Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
  Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
  Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
  Honda PCX150 - 15 - The Cheapest

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •