Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 85

Thread: Промени в надзора на АГУ или "отзад-напред"

 1. #1
  обикновен газаджия robygas's Avatar
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  sofia
  Age
  55
  Posts
  3,474

  Default Промени в надзора на АГУ или "отзад-напред"

  "Промени в нормативни актове за съоръжения с повишена опасност
  19 декември, 2011 · Автор инж. Деяна Илиева · Категория Нормативна база ·
  С постановление на Министерския съвет № 338 от 09.12.2011 г. бяха изменени и допълнени следните нормативни актове:
  ~ Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
  ~ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
  ~ Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията
  ~ Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

  Какви са промените?
  Те са свързани с новата Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (Приета с ПМС № № 271 от 29.09.2011 г.) (Обн., ДВ, бр. 78 от 07.10.2011 г.) , като част от промените засягат изискванията за автомобилните газоснабдителни станции за компресиран (сгъстен) природен газ и автомобилните газови уредби.

  Накратко за промените в Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ:

  Отменят се разделите „Изисквания към устройството на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ“ от глава „Изисквания към устройството на други газови инсталации“ и „Изпитване на АГУ“ от глава „Изпитване на газопроводи, съоръжения и газови инсталации“ и „Безопасна експлоатация на АГУ“.

  Отменя се член 320, който изисква обслужващият персонал на автомобилните газоснабдителни станции да не трябва да допускат пълнене на АГУ, които нямат стикери или имат стикер с изтекъл срок или имат неизправности.

  По подобен начин в цялата наредба за променени текстовете и са премахнати тези, които се отнасят до АГУ.

  В преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, се създава § 1е, който гласи:
  „§ 1е. От 1 януари 2012 г. действието на издадените досега лицензии за технически надзор, в обхвата на които са включени автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво, се прекратява по отношение на изброените съоръжения.“

  В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, се правят промени в терминологията по т. 15, 16 и 17 на §1 по следния начин:

  „15. „Транспортируеми съоръжения под налягане“ са съоръженията, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.
  16. „Цистерни“ са цистерни съгласно определенията, посочени в ADR, RID и AND.
  17. „Резервоари“ са бутилки, тубуси, варели, криогенни съдове и батерии от бутилки, предназначени за транспортиране на газове от клас 2 по ADR, RID и ADN, където:
  а) „бутилка“ е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN с обем до 150 литра;
  б) „тубус“ е тубус по смисъла на ADR, RID и ADN с обем от 150 до 3000 литра;
  в) „варел“ е барабан под налягане по смисъла на ADR, RID и ADN (например цилиндрични съдове с обръчи за търкаляне, сфери, поставени върху плъзгачи);
  г) „криогенен съд“ е затворен криогенен съд по смисъла на ADR, RID и ADN;
  д) „батерия от бутилки“ е връзка от цилиндрични балони по смисъла на ADR, RID и ADN.“

  Целта на тази публикация е да насочи вниманието ви към промените и не претендира за изчерпателност, така че ако темата ви интересува, е необходимо много внимателно да изчетете всички текстове и направени промени."


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Това копирах като ориентир за какво иде реч.
  С две думи: Газовата система е неразделна част от автомобила и следва да се преглежда заедно с последния. Дотук добре, само, че хората които трябва да го правят нямат изобщо идея как, какво, що...
  Донякъде отговора на този въпрос е във времето, тъй като персонал ще се намери, ще се обучи, ще се закупят необходимите съоръжения за хидравлично изпитание и.т.н., но всичко това е в бъдещо време.
  Изказвам мнението си като потребител, а не като човек занимаващ се с тази работа. Приветствам решението всичко да е накуп и най-после да се оеднакви стандарта, но това ли е начина?
  Хората работещи в пунктовете ли ще следят за правилното разположение на елементите, те ли ще подменят сондите с "Евро" такива? Кой ще следи за 5-годишната годност на съдовете? Ще има ли единен регистър както беше досега, че бутилка, номер е монтирана на еди коя си кола? Кой ще узаконява съдовете първоначално?

  Сигурно има още много въпроси за които няма отговор.
  Важното е, че има промени в наредбите и те са гласувани!
  0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
  Автогаз сервиз-
  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=71727

 2. #2
  Алфист идеалист ecotronic's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  София
  Posts
  14,901

  Default

  Това с отмяната на чл. 320 ме учуди.

  Не е лоша идеята с едно ходене на преглед, да се проверява и ГУ, но неща като хидравлични изпитания на такова място, не си го представям. Тези, които са зад мен на опашката да се молят затова да не ми е дошло времето за хидравлично изпитание.


  159 1.8 MPI
  166 2.0 TS (ex)

 3. #3
  обикновен газаджия robygas's Avatar
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  sofia
  Age
  55
  Posts
  3,474

  Default

  Какво им пука. Важното е да минат на преглед.


  П.П. Как може да се нарича "преглед" нещо което в повечето случай не е такова?
  0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
  Автогаз сервиз-
  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=71727

 4. #4

  Default

  А това, че се отменя въпросния член 320, значи ли (индиректно), че вече не си длъжен да имаш стикер с обозначение "GAS!"..? Иначе за прегледа какво се чудите - колко от вас са минавали ГТП през последните 5 години, на който наистина (ама наистина) да се прави пълна проверка на всяка система на автомобила, включително и газ-анализ..?

 5. #5
  обикновен газаджия robygas's Avatar
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  sofia
  Age
  55
  Posts
  3,474

  Default

  Това се опитвам да кажа.

  Взима се решение нещо да отпадне от закона и реда да стане друг-това добре.
  Само, че не виждам никъде пък и нямам информация да съществува нормативна уредба отговаряща за точните указания и реда за изпълнение.

  А конкретно на въпроса ти-Стикера-ГАЗ си е твое задължение.
  0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
  Автогаз сервиз-
  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=71727

 6. #6
  Алфист идеалист ecotronic's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  София
  Posts
  14,901

  Default

  Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
  А това, че се отменя въпросния член 320, значи ли (индиректно), че вече не си длъжен да имаш стикер с обозначение "GAS!"..? Иначе за прегледа какво се чудите - колко от вас са минавали ГТП през последните 5 години, на който наистина (ама наистина) да се прави пълна проверка на всяка система на автомобила, включително и газ-анализ..?
  Докато потребителите на МПС гледат на ГТП като на досадно задължение, ситуацията ще е все така ненормална (за каквато говориш). Мен лично от това негативно явление ме побиват тръпки.


  159 1.8 MPI
  166 2.0 TS (ex)

 7. #7
  си обира крушите
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,065

  Default

  Quote Originally Posted by badmadafaka View Post
  А това, че се отменя въпросния член 320, значи ли (индиректно), че вече не си длъжен да имаш стикер с обозначение "GAS!"..? Иначе за прегледа какво се чудите - колко от вас са минавали ГТП през последните 5 години, на който наистина (ама наистина) да се прави пълна проверка на всяка система на автомобила, включително и газ-анализ..?
  аз разбрах 3 неща
  1-сега едни "наши хора" ще правят проверки
  2-да имаш АГУ означава че превозваш опасен товар
  3-ще ни слагат лепенки с надпис "Пи"
  всичко друго за паспорти,стикери, хидравлични изпитания и т.н.т. е тъмна индия. браво браво
  точка

 8. #8
  Алфист идеалист ecotronic's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  София
  Posts
  14,901

  Default

  Че аз до момента като съм минавал на преглед газовата, само веднъж един юнак се разходи с гъбата и сапунката по връзките и толкоз. В останалите случаи нещата се свеждаха до писане в книжката, лепене на етикета на бутилката и прибирането на едни пари.


  159 1.8 MPI
  166 2.0 TS (ex)

 9. #9
  си обира крушите
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,065

  Default

  Quote Originally Posted by ecotronic View Post
  Че аз до момента като съм минавал на преглед газовата, само веднъж един юнак се разходи с гъбата и сапунката по връзките и толкоз. В останалите случаи нещата се свеждаха до писане в книжката, лепене на етикета на бутилката и прибирането на едни пари.
  сега тия юнаци може да са неудобни и някой друг ще полива със сапунената вода ама за повечко пари че лиценза......
  точка

 10. #10
  обикновен газаджия robygas's Avatar
  Join Date
  Oct 2007
  Location
  sofia
  Age
  55
  Posts
  3,474

  Default

  Не говоря изобщо за пари. Все тая ми е дали парите отиват в 5 лицензирани сервиза или в 5 лицензирани пункта за ГТП.

  Написаното от мен беше продиктувано от това, че днес идват хора и си търсят "стикерчетата" защото не ги зареждат на газ станцията. Обяснявам, че вече няма такова понятие в сервизите. Хората естествено питат къде да отидат да им издадат- а аз нямам отговор.

  Това е парадокса.
  0887 26 38 78 - "Robygas"- Роби
  Автогаз сервиз-
  http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=71727

 11. #11

  Default

  Да, освен потребителите, явно и повечето бензиностанции не знаят за новите наредби
  Днес един юнак на колонката ме пита "може ли да видя прегледа" викам кво има да му гледаш, изтекъл е, след което отказа да ми сипе съответно отидох на друга газостанция и те така
  Video meliora proboque deteriora sequor.

 12. #12
  Алфист идеалист ecotronic's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  София
  Posts
  14,901

  Default

  Ами ето:  трябва им само цветен принтер


  159 1.8 MPI
  166 2.0 TS (ex)

 13. #13
  си обира крушите
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,065

  Default

  Quote Originally Posted by robygas View Post
  Не говоря изобщо за пари. Все тая ми е дали парите отиват в 5 лицензирани сервиза или в 5 лицензирани пункта за ГТП.

  Написаното от мен беше продиктувано от това, че днес идват хора и си търсят "стикерчетата" защото не ги зареждат на газ станцията. Обяснявам, че вече няма такова понятие в сервизите. Хората естествено питат къде да отидат да им издадат- а аз нямам отговор.

  Това е парадокса.
  парадокса е че управляващите изглежда нямат идея какво правят опитвайки се да следват евро изискванията. в тоя случай и да искаш да си изряден-неможеш.
  пп
  за стикерите на бутилките ли става въпрос.
  точка

 14. #14
  Алфист идеалист ecotronic's Avatar
  Join Date
  Aug 2011
  Location
  София
  Posts
  14,901

  Default

  Ако наистина това е продиктувано от европейските изисквания, то аз се питам "накъде сме се запътили?".
  Не е далеч от акъла това, че сервизите, които са специализирани в монтаж, настройка и диагностика на АГУ, биха били и много по-компетентни в извършването на прегледи в сравнение с другите сервизи, където не е много ясно що е това нещо наречено "изпарител".
  Тогава, ако законът наистина претендира затова, че работи за доброто на хората, защо просто не даде право на избор? Нека да може да се минава преглед и на двете места. На който времето му е толкова ценно, да си ходи на комбиниран преглед. Който иска наистина да е наясно с техническото състояние, да има възможността да избира.


  159 1.8 MPI
  166 2.0 TS (ex)

 15. #15
  си обира крушите
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  4,065

  Default

  от фиат форума
  Колеги,днеска ходих до пункт на СБА и питах за този вече общ преглед,защото минах ГТП на автомобила декември 2011г.,а този месец трябваше да мина ГТП на ГУ.
  Отговора беше:Карай спокойно,и декември 2012г. двата прегледа едновременно.
  Обаче са вдигнали цените спрямо миналогодишните:
  1.ГТП автомобил от 25 на 32лв.
  2.ГТП ГУ-10лв.+10лв. заверка паспорт ГУ.
  честити ви нови тарифи , на другите места-по скъпо
  точка

Page 1 of 6 123 ... LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •