За последните 3 години на феста, така намаляваме, че тази година, ще съм сам .....
..... сега ме опровергайте