PDA

View Full Version : ПРАВИЛА НА ФОРУМАKGB
17-11-2004, 12:42
Правилата на форума!
I. С регистрацията си на форума на Клуб Алфа Ромео България потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1 Да си избере ник, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности.

1.2 Да не регистрира повече от един ник на форума на Клуб Алфа Ромео България. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Никовете на същия потребител с по-малък брой постове ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на втори ник в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основния ник.

1.3 Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат постът ще бъде редактиран или отстранен от темата. Никовете на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*".

1.4 Да пише на кирилица. Форумът на Клуба е български и официалният език и писменост на него са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Постове на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.5 Да не пише за по-голяма убедителност постове само с главни букви, което според “нетикета” се счита за “викане”. Такива постове ще бъдат редактирани или отстранявани, особено в случаите на системно нарушение или нарушение на повече от едно правила на форума. Допуска се смислов акцент на определени части от текст под формата на думи с големи букви или bold шрифт.

1.6 Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първия пост, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с Private Message.

1.7 Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

1.8 Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.9 Да не създава теми с призиви против действащото в страната законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), с подбуди към престъпления, лично или обществено опасни действия, съдържащи реклама, линкове към нелегален софтуер и/или кодове за същият, порнография или сцени на насилие. Теми с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума.

1.10 Да не променя съдържанието на пост или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателния вид на поста ще бъде уточнен чрез Private Message.

1.11 Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и никът на съответния участник ще бъде деактивиран, а темите/постовете ще бъдат отстранени.

1.12 Често повтарящи се постове с еднакво съдържание, постове със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива постове/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, никът на съответния участник ще бъде деактивиран.

1.13 За да се избегне оффтопик-а ще се трият всички постове съдържащи такъв. За триенето няма да се дава обяснение.

1.14 Забранява се включването на рекламни материали по какъвто и да било начин в мнението,подписа и/или автара на потребителя, освен с изричното разрешение на УС на КАРБ

II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1 За писане на форума на Клуба регистрацията е задължителна. Валидни са никове на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 15 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail едрес.

2.2 Регистрирани никове и въведени пароли не изтичат като валидност във времето. Необходимата регистрация е еднократна за времето на съществуване на форума, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3 На всеки един изправен участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форума, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4 Постовете на форума могат да бъдат редактирани от авторите им. До 5 минути след постване редакциите не се отразяват. След изтичането на 5 min редакциите се отразяват под формата на текст "edited by..." + час на редакцията в края на редактирания пост. Редактиране на постове след "застъпването" им от други такива не е желателно.

2.5 Всеки участник може да си постави собствен аватар. Аватарите трябва да са до размер 200х200 пиксела, големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума.

2.6 Всеки участник може да постави личен подпис (Signature), който се изписва в края на всяко оставено от него съобщение. Подписът съдържа допълнителна информация за участника, мисъл, фраза, поговорка или друго, по усмотрение на участника. Подписът трябва да бъде не по-дълъг от три реда и да съдържа не повече от 300 символа. Подписът може да съдържа графични изображения максимум 600х166 пиксела. Подписът може да съдържа линкове (отговарящи на правилата за линкове), за връзка към по-детайлна информация за участника.

2.7 Контакти с модератори и администратори, както и коментари по минали действия на модератори или администратори, пoтребителите извършват изключително по e-mail, с Private Message или само на определено за целта място във форума.

2.8 Графични елементи в постовете с размер над 640х480 пиксела или такива, които изискват хоризонтално скролиране при разделителна способност на екрана 800х600, да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема.

2.9 Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден. Дните и часовете за профилактика, Upgrade на софтуера на форума или Backup на базата, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.10 Времето за обновяване на информационната лента "Who's Online" е 60 sec. Минималното време между два поста на един и същи участник е 60 sec. В постовете и подписите vB code е разрешен.